Život u Dublinu

Pretraži putem

ZAPOŠLJAVANJE U IRSKOJ, VRSTE UGOVORA O RADU I PRAVA RADNIKA…

zaposljavanje-u-irskoj-posao-prava-radnika

 

 

Svatko tko radi za poslodavca za regularnu dnevnicu ili plaću automatski posjeduje ugovor o zapošljavanju. Dok potpuni ugovor ne mora biti u pismenom obliku, zaposleniku mora biti uručena pismena izjava o uvjetima zapošljavanja ( written statement of terms of employment ) unutar 2 mjeseca od dana početka rada prema ( The Terms of Employment Information  Acts 1994–2012 ), međutim ova obveza poslodavca se ne odnosi na vremenski period rada kraći od 30 dana.

Većina radnika rade na neodređeno prema ugovoru o radu ( open-ended contracts of employment-full time ), drugim riječima ugovor se nastavlja dok zaposlenik ili poslodavac ne prekinu radni odnos.

Mnogi zaposlenici rade na ugovore na određeno ( fixed-term or specified-purpose contracts ) što jesu ustvari ugovori na određeno vrijeme ili za određenu vrstu posla, te po okončanju zadanih uvjeta ugovor o radu prestaje.

Djelomično zaposlene osobe ( part-time employees ) jesu osobe zaposlene slično kao osobe zaposlene na neodređeno vrijeme po pitanju zakonodavstva o zaštiti zaposlenja ( employment protection legislation ), iako u nekim slučajevima radnik će morati raditi određeni minimalni broj sati na određeno vrijeme prije stjecanja prava.

 

Uvjeti zapošljavanja

U pismenoj izjavi o zapošljavanju ( contract of employment ) uključene su neke od ovih točki ovisno o tome jesu li ih poslodavac ili posloprimac ( zaposlenik ) specificirali u samom ugovoru:

 • Dužnost je svakog poslodavca da osigura sigurno radno okruženje i da svaki zaposlenik izvršava svoje radne dužnosti na najbolji mogući način.
 • Pravo na porodiljni dopust ( Maternity leave ), ovaj uvjet je dio svakog ugovora neovisno jesu li ga poslodavac ili zaposlenik naveli, isto tako ukoliko su se obje strane u ugovoru složile kako ga neće koristiti ovo pravo poništava takvu mogućnost odabira, te se dodjeljuje pravo na porodiljni dopust čak i ako je samim ugovorom dogovoreno drugačije!!!
 • Pravo svakog radnika da se priduži sindikatu radnika ( trade union )
 • Kolektivne odredbe
 • Propise radničkog odbora ( joint labour committee regulations )
 • EU zakone
 • Visinu plaćenih prekovremenih sati

Pisana izjava o uvjetima zapošljavanja ( written statement of terms of employment ) mora sadržavati ove detalje:

 • Puno ime zaposlenika i poslodavca
 • Adresu poslodavca
 • Mjesto rada
 • Poziciju radnog mjesa ili prirodu posla
 • Datum početka rada
 • Ako je ugovor privremeni, očekivano trajanje ugovora
 • Ako je ugovor na određeno, detalje ugovora
 • Detalje vremena za odmor i pauzu
 • Referentno platno razdoblje prema minimalnoj plaći ( National Minimum Wage Act 2000 )
 • * Iznos dohodka ili metodu po kojoj se obračunava iznos dohodka
 • * Razdoblje isplate ( tjedno, dvotjedno ili mjesečno )
 • * Radni sati
 • * Detalje plaćenih godišnjih odmora
 • * Bolovanje i mirovina
 • * Detalje kolektivnog ugovora, a koji se odnose na zaposlenikove uvjete rada

Za specifikacije označene zvjezdicom poslodavac može umjesto u pismenom obliku unutar izjave o zapošljavanju uputiti radnika na dodatne informacije koje se na nalaze u mirovinskoj knjizi ili kolektivnom ugovoru ( pension scheme booklet or a collective agreement ), a koje se nalaze na mjestu na kojem zaposlenik može imati uvid u iste.

Ukoliko Vam poslodavac ne uruči pismene detalje uvjeta Vašeg ugovora možete se žaliti on-line putem tako da ispunite formular ( Make a complaint in relation to employment rights’ na web stranici workplacerelations.ie ). Propisani period za žalbu traje dok ste zaposleni ili najkasnije 6 mjeseci po završetku radnog odnosa.

Možete pronaći više o pravima zapošljavanja ovdje Terms of employment booklet

Probni rad

Ugovor može sadržavati period probnog rada i može biti dozvoljeno njegovo produživanje. The Unfair Dismissals Acts 1997-2007 ne primjenjuje se na otkaz zaposlenika na početku zapošljavanja kada su on / ona na probnom radu ili tokom dodatne obuke, a koja prethodi zapošljavanju ukoliko je:

 • Ugovor o radu u pismenom obliku
 • Tokom trajanja probnog rada ili dodatne obuke, a traje 1 godinu ili manje i specificirano je u ugovoru o radu

Probni rad u praksi u pravilu se odnosi na 6 mjeseci, ali kao što smo vidjeli iz navedenog moguće ga je produžiti do maximalno 10 mjeseci sveukupno, ali svakako ne smije biti duži od 11 mjeseci.

Radno vrijeme

Zakonodavstvo ograničava maksimalni prosječni radni tjedan na 48 sati, u što nisu uračunati vrijeme za obrok i odmor. Međutim prosječni radni tjedan se računa u sveukupnim radnim satima u 4, 6 ili 12 mjesečnom periodu.

Tjedni odmor

Zaposleniku pripada minimalno 24h odmora u sedmodnevnom radnom tjednu. Ukoliko tjedni dan odmora prethodi radnom danu zaposlenik mora prije vremena početka rada imati 11 h neprekidnog odmora. Isto tako iznimke iz kolektivnog ugovora mogu sadržavati alternativne argumente.

Dnevni odmor

Prema zakonodavstvu zaposleniku pripada 11 h odmora u svakom 24 satnom radnom danu, što znači kako se zaposlenik ne može vratiti na posao prije isteka 11 satnog odmora. Vrijeme provedeno u ( Stand by ili On call ) ne računa se kao radno vrijeme, ali zaposlenika koji je pozvan smatra se zaposlenikom unutar radnog vremena, te je takvo pozivanje kršenje 11 satnog prava na odmor. Isto tako iznimke iz kolektivnog ugovora mogu sadržavati alternativne argumente.

Neradni dani

U Irkoj prema ( The Organisation of Working Time Act 1997 ) svaki zaposlenik koji radi osnovni radni tjedan od 38 sati ima pravo na minimalno 20 dana ( 4 tjedna ) godišnjeg odmora. To je zakonski minimum, dok ugovor o radu može sadržavati i više od navedenog.

Svi zaposlenici imaju pravo na 9 plaćenih dana državnih praznika ( public holidays ) godišnje ili jednu od ovih altrnativa:

 • Plaćeni neradni dan unutar mjesec dana od državnog praznika
 • Dodatni plaćeni dan
 • Slobodni dan na prvi najbliži crkveni praznik nadolazećem državnom prazniku

Državni paznici

 • New Year’s Day (1 January)
 • St. Patrick’s Day (17 March)
 • Easter Monday
 • First Monday in May, June, August
 • Last Monday in October
 • Christmas Day (25 December)
 • St. Stephen’s Day (26 December)

Bolovanje

U Irskoj ne postoji zakonska obaveza koja bi poslodavce obvezala plaćati zaposlenike koji se nalaze na bolovanju. Prava radnika na bolovanje su sadržana u ugovoru o radu.

Pravo na bolovanje ( Illness Benefit ) možete ostvariti putem odsjeka za Socialnu skrb. Ukoliko ne zadovoljavate uvjete kojima biste osvarili ovo pravo postoje još druge vrste dodataka koje možete potražiti na www.citizensinformation.ie

Minimalni dohodak u Irskoj

Trenutno se obračunava minimalni dohodak u Irskoj od 01.06.2007 g. te iznosi 8.65 eura po satu, za zaposlene mlađe od 18 godina 6.06 eura po satu.

Mirovina ( mirovinsko osiguranje )

Vrijedi isto kao i za bolovanje, ne postoji zakonska obaveza koja obvezuje poslodavce da uplaćuju u miroviski fond. Međutim u praksi sve više velikih poslodavaca uplaćuje u razne dodatne vrste mirovinskog osiguranja, dok velika većina malih poslodavaca još uvijek to ne čini.

Unatoč gore navedenim informacijama u Republici Irskoj sve zaposlene osobe, a koje su provele određeni broj godina zaposlene, čiji su poslodavci uplaćivali obavezna davanja za socijalno osiguranje ( PRSI ), a za koje postoji određeni broj koji su morali uplatiti i taj broj zadovoljava uvjete prema zakonu, te osigurana osoba ispunjava starosnu dob 66 godina kao uvjet, imaju pravo na punu državnu mirovinu.

Postoje i različiti dodatni fondovi mirovinskog osiguranja koje možete potražiti putem interneta.

Otkaz ugovora o radu

Po zakonu propisano razdoblje otkaznog roka ugovora o radu primjenjuje se prema dužini trajanja radnog odnosa:

 • 13 tjedna do 2 g. = 1 tjedan
 • 2 -5 g. = 2 tjedna
 • 5 – 10 g. = 4 tjedna
 • 10 – 15 g. = 6 tjedana
 • 15+ g. = 8 tjedana

Stegovni i žalbeni postupak

Komisija za odnose rada objavila je kodeks: Uvreda i Stegovni Postupci ( Grievance and Disciplinary Procedures ) u kojem se navodi da poslodavci trebaju uručiti pismenu kopiju istih zaposlenicima na početku njihovog zapošljavanja.

Pod ( Unafair Dismissals Acts 1977-2007 ) poslodavci su dužni dati zaposleniku pisanu obavijesti o postupcima koje treba slijediti prije nego što zaposlenik dobije otkaz. To mora biti učinjeno u roku od 28 dana od dana početka ugovora o radu.

 

Što je to Tax credit, Pay Slip, PRSI, USC…??? pročitajte ovdje…